16. března

Dnes
můj život touhy přijal
trvalou porážku
od mého srdce aspirace.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007