21. března


Dnes
jsem se zeptal své mysli:
„Na čem pracuješ?“
Má mysl řekla: „Pracuji na svém osvícení.“
Zeptal jsem se svého života: „Na čem pracuješ?“
Můj život odvětil: „Pracuji na své přeměně.“
Zeptal jsem se svého srdce: „Na čem pracuješ?“
Mé srdce odpovědělo:
„Pracuji na uspokojení Boha,
jen na uspokojení Boha.“

Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dnes.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2007.

Toto je 1110th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dnes, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »