21. března

Dnes
jsem se zeptal své mysli:
„Na čem pracuješ?“
Má mysl řekla: „Pracuji na svém osvícení.“
Zeptal jsem se svého života: „Na čem pracuješ?“
Můj život odvětil: „Pracuji na své přeměně.“
Zeptal jsem se svého srdce: „Na čem pracuješ?“
Mé srdce odpovědělo:
„Pracuji na uspokojení Boha,
jen na uspokojení Boha.“
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007