22. března

Dnes
na rozdíl od jiných dnů
nezklamu svého Pána Nejvyššího
ani na letmou vteřinu.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007