12 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím strhnout
všechny zdi pochyb své mysli
kladivem neoblomné víry srdce v Boha.