13 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím přinést zpět
slzy svého dětského srdce
a úsměvy svých dětských očí,
abych dobyl Boží Srdce.