14 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím pomoct svému srdci,
aby se vrátilo domů
z exilu útlaku mé mysli.