2 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálé aspirace
mého srdce.