3 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého nadšení
mé mysli.