4 Dnes je den ...

Dnes je den
neustálého dynamismu
mého vitálna.