27 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych se stal vítězným hrdinou
úplného projevení Jeho Vize.