28 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy musím dočista a dokonale
zamést cestu své mysli.