35 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že každá chvíle mého života
   je novým slibem
naplnění Jeho Vize zde na zemi.