36 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
abych si bezvýhradně činil nárok
na Jeho Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost.