40 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že svého Mistra budu schopen pochopit
až po své realizaci Boha.