41 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že srdce mého Mistra
je Jeho vnitřní Volba
a život mého Mistra
je Jeho vnější Hlas.