49 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych zpomalil
a co nejdříve zastavil
mou životní cestu
po stezce touhy.