50 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych zrychlil
a co nejdříve jel nejrychleji,
dokud nedosáhnu Cíle,
Domova své Nesmrtelnosti.