52 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy se Bůh rozhodl,
že bude každý den prověřovat
neupřímností zaplavené úsměvy mé mysli.