53 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem se rozhodl
poslat Bohu mé dopisy oddanosti
s mými slzami srdce vděčnosti.