55 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh naprosto zničil džungle mých tužeb,
abych se na Něho,
kdykoli budu chtít,
mohl podívat a zhluboka se napít
Krásy Jeho Oka Soucitu.