56 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh změnil mou modlitbu
z
„Dej mi!“
na
„Vezmi si mě!“