57 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh ukázal,
že balón pýchy mé mysli
je úplně prostý Boha.