58 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh pevně zavřel
mé dvě o světě pochybující oči.