59 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh hrdě otevřel
mé svět objímající srdce.