61 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem uviděl Krásu Boží Tváře,
ucítil Vůni Božího Srdce
a získal Boží Partnerství Jednoty.