62 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych seděl na Jeho Zlatém Trůně
vedle Něj
a ne před Ním.