63 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh řekl,
že slzy mého srdce
jsou nekonečně mocnější
než Jeho Světlo Spravedlnosti.