66 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem se dušeplně zeptal Boha,

„Můj Pane, kdo jsem?“

Boží hrdá Odpověď je:

„Mé dítě, kdo nejsi?“