67 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh slíbil
trvalý rozkvět srdce aspirace.