68 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem dal Bohu
kapku náklonnosti z mého srdce.
On mi dal na oplátku
Oceán Něžnosti z Jeho Srdce.