Existuje skutečně dobro a zlo?

Sri Chinmoy: Z nejvyššího duchovního pohledu neexistuje nic takového, jako zlo. Ale zkušenosti, které získáváme v našem každodenním životě, mohou být na poli projevení vyjádřeny jako dobro a zlo. Na zemi existuje dobro a zlo, ale v nejvyšším a v nejhlubším světě ducha nic takového neexistuje. Dobro a zlo pro nás existuje, když žijeme v obyčejném, se zemí spoutaném vědomí. Ale když jdeme za dvojnost, za poznání a nevědomost, za takzvanou pravdu a lež, jdeme také za dobro a zlo.

Konečná Pravda je za mentální představou. Dobro a zlo spočívá v přední části mysli. Když jdete za mysl, tehdy uvidíte, že toto dobro a zlo není konečnou Pravdou. Co je dobré pro mne, může být špatné pro někoho jiného. Co je pro někoho zlo, nemusí být zlem pro někoho jiného. Hadí jed je pro nás velmi špatný, ale pro hada není.

Z filozofického hlediska to, co někteří nazývají zlem nebo hříchem, my považujeme za nevědomost — neustálou hru Máji neboli iluze. Ten, kdo je chycen v této hře, se liší od osvobozené duše, která je oproštěna od této iluze skutečnosti. Meditací se můžeme osvobodit od nevědomosti, od iluze, a přeměnit svou lidskou přirozenost v božskou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Přeměna noci, svítání nesmrtelnosti.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1975.

Toto je 209th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Přeměna noci, svítání nesmrtelnosti, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »