Je víra něco, co se zvětšuje, když cvičíme meditaci?

Sri Chinmoy: Když se modlíme nebo meditujeme, můžeme svou víru zvětšit. Víra je jako sval. Když cvičíme, naše svaly se zvětšují. Stejně tak můžeme zvětšit svou víru, když ji cvičíme. Mnoho lidí vstupuje do duchovního života ze zvědavosti. Mají velmi málo víry. Přesto je cosi nutí, aby pokračovali. Později cítí, jak v jejich nitru rozkvétá hlubší víra. Když jdete po duchovní cestě, nutně získáváte větší víru.