Je víra něco, co se zvětšuje, když cvičíme meditaci?

Sri Chinmoy: Když se modlíme nebo meditujeme, můžeme svou víru zvětšit. Víra je jako sval. Když cvičíme, naše svaly se zvětšují. Stejně tak můžeme zvětšit svou víru, když ji cvičíme. Mnoho lidí vstupuje do duchovního života ze zvědavosti. Mají velmi málo víry. Přesto je cosi nutí, aby pokračovali. Později cítí, jak v jejich nitru rozkvétá hlubší víra. Když jdete po duchovní cestě, nutně získáváte větší víru.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Přeměna noci, svítání nesmrtelnosti.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1975.

Toto je 209th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Přeměna noci, svítání nesmrtelnosti, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »