11. Pravda

Když něco slíbím,
spřátelím se s pravdou.
Ale když splním slib,
celá má skutečnost
se stane jiným jménem
pro pravdu.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976