10. Úsměv

Když je můj vnitřní pláč čistý,
Boží vnější úsměv je jistý.
Můj stoupající pláč
a Boží sestupující úsměv
zůstanou navždy
neoddělitelní.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976