27. Kázeň

Ukázníš-li svůj život,
Bůh nejen že si s tebou bude hrát,
ale také tě naučí,
jak co nejoduševněleji a nejuspokojivěji
hrát způsobem,
kterým Sám hraje Svou kosmickou Hru.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976