30. Služba

Služba je osvěcující světlo,
které naplňuje božské,
zdokonaluje lidské
a přeměňuje zvířecí
ve hledajícím.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976