33. Světlo

Skutečné světlo
je v nitru
a ne vně.
Skutečné světlo
je sebedávání
a stávání se Bohem.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976