45. Pokora

Pokora
je rozšíření naší skutečné skutečnosti
sladkým, osvěcujícím a naplňujícím způsobem.
Pokora
není bezmocné odevzdání
něčemu nebo někomu jinému.
Pokora
není vystrašené dítě.
Pokora
je skutečná přijímavost v nás.
Přijímáme-li s oddanou pokorou,
naše nádoba přijímavosti
se okamžitě zvětšuje.
Pokora
je tajemstvím všech tajemství,
tajemstvím našeho rozšíření,
tajemstvím inspirace světa
a tajemstvím přeměny světa.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976