III

Asato mā sad gamaya tamaso mā jyotir gamaya mṛtyor māmṛtaṃ gamaya

— Brhadáranjakópanišad I.3.28

Překlad:

Veď mne od neskutečného ke Skutečnému. Veď mne od temnoty ke Světlu. Veď mne od smrti k Nesmrtelnosti.

Komentář:

Neskutečné v nás touží po životě požitků konečného. Skutečné v nás usiluje o Život Boha Nekonečnosti.

Temnota je objevem pochybující a zklamané mysli. Světlo je objevem aspirujícího a zasvěceného srdce.

Smrt — kde je ta kočka? Její mňoukání není slyšet. Nesmrtelnost — kde je ten lev? Jeho řev je slyšet všude vůkol.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Upanišady, koruna duše Indie.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2010.

Toto je 13th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Upanišady, koruna duše Indie, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »