XIV

"Madhuman me parāyaṇam
madhumat punarāyaṇam
— Rgvéda X.24.6"

Překlad:

Kéž je můj odchod z domova sladký. Kéž je sladký můj návrat.

Komentář:

Můj sladký odchod z mého věčného domova mi dal pocítit, jak jsem statečný. Můj sladký návrat do mého věčného domova mi dá pocítit, jaké mám štěstí.

Rutgers University New Brunswick, New Jersey

18. února 1972