1 Můj Pane, mám na Tebe tak mnoho stížností...

Můj Pane,
mám na Tebe tak mnoho stížností.
Jsi dost laskavý,
jsi dost statečný
poslechnout si mé stížnosti?

„Mé dítě,
nejsem ani laskavý ani statečný,
ale jsem moudrý.“
Můj Pane,
jak to myslíš?

„Povím ti později, co tím myslím.
Prozatím mi dovol,
abych si poslechnul všechny tvé stížnosti
na Mě.“