19. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
někdy propuknu v bouřlivý smích,
když Tě nazvu
„Můj Pán nepodmíněného Soucitu.“