20. Můj Pane, ...

Můj Pane,
dohnal jsi mne k šílenství
touhou vidět Tě.
Plním svou povinnost neobyčejně dobře.
Věříš však ve splnění Své Povinnosti?
Jak to, že ani na prchavou vteřinu
nepřijdeš a nestaneš přede mnou?
Jak dlouho se budeš těšit
ze svého Života hladomoru Soucitu?