3. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč dovoluješ nešťastným vzpomínkám
na mou minulost,
aby mě napadaly a mučily
tak nemilosrdně?