4. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
nevidíš,
že mé dny a noci
se skládají z nesnesitelných souženích?