5. Můj Pane, ...

Můj Pane,
tento Tvůj svět mě nechce.
Dokonce mě ani nepotřebuje.
Přesto není jediného dne,
kdy bys mě nežádal,
abych miloval a sloužil tomuto světu.
Můj Pane, řekni mi,
proč tohle děláš?