34. Mé dítě, nejsi unaveno...

„Mé dítě,
nejsi unaveno
svými maratónskými stížnostmi?“

Můj Pane, proč?
Proč bych měl být?
Jestliže Ty se můžeš těšit
ze Svého nekonečného Míru a Blaženosti
zcela Sám,
zatímco mě,
mé srdce
a dokonce i můj dech mučíš,
proč bych měl zůstat zticha?

Ale jsi-li, můj Pane,
unaven,
pak Ti mohu ukázat
můj neprošený soucit.
A zítra,
během našeho společného volného času,
mohu řídit svůj vlak stížností
a svézt Tě
dále než nejdále!

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Výbuchy utrpení hledajících.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 1080th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Výbuchy utrpení hledajících, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »