33. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
myslel jsem si, že mi dáváš cestu
sladké, osvěcující
a naplňující oddanosti.
Ale nyní vidím,
že cesta, kterou jsi mi dal,
je cestou nezrozeného
a nehynoucího zmaření.