32. Můj Pane, ...

Můj Pane,
moje mysl má neustále zlost,
protože Tebou hloupě
trávím všechen svůj čas.
Mohl jsem svůj čas,
podle mé mysli,
strávit moudřeji a plodněji.