31. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
oheň mé nekončící touhy po Tobě
učinil pouze jednu věc:
místo aby osvítil mé srdce,
spálil mé srdce na popel!
Běda,
kdo jen kdy může být větším hlupákem,
než jsem já?